تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل چوبی پر گل بدون قاب

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سطل چوبی پر گل بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61840
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 55 سانتی متر
رج : 55
طرح : سطل چوبی پرگل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه سطل چوبی پر از گل تولیدی صحتی چله و گل ابریشم