قالیچه گلیم ورنی

قالیچه گلیم ورنی

فروخته شده

کد فرش : 80332
محل بافت : دشت مغان
عرض : 118 سانتی متر
طول : 188 سانتی متر
رج : 0
طرح : تمام لوزی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه دشت مغان ابریشم