تابلو فرش دستباف تبریز طرح کله اسب گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح کله اسب گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کله اسب گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61857
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 47 سانتی متر
طول بدون قاب 63 سانتی متر
عرض با قاب : 65 سانتی متر
طول با قاب : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : کله اسب
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه کله اسب گل ابریشم پنجاه رج