قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم اعلا بافقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم اعلا باف

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 22568
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف متن و کف حاشیه و چله و گل ابریشم اعلا باف