شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دومتن کف حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دومتن کف حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دومتن کف حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دومتن کف حاشیه ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دومتن کف حاشیه ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دومتن کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11128
محل بافت : تبریز
عرض : 206 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز نقشه سالاری جدید دومتن کف حاشیه چله و گل ابریشم شصت رج اعلا باف