تابلو فرش دستباف تبریز طرح سکه پهلوی شیر برجسته باف کرک و ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سکه پهلوی شیر برجسته باف کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61787
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 47 سانتی متر
عرض با قاب : 63 سانتی متر
طول با قاب : 63 سانتی متر
رج : 55
طرح : سکه پهلوی قسمت شیر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سکه پهلوی برجسته باف قسمت شیر چله و گل ابریشم