ذرع و نیم دستباف طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم ذرع و نیم دستباف طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف طرح جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31392
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : رضایی کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت نقشه جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم