تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد

فروخته شده

کد فرش : 60695
محل بافت : تبریز
عرض : 32 سانتی متر
طول : 48 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد برجسته باف
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش برجسته باف گل ابریشم