پرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاریپرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاریپرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاریپرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاریپرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاریپرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاری

پرده ای دستباف اصفهان چله و گل ابریشم تولیدی و مارک انتشاری

فروخته شده

کد فرش : 22573
محل بافت : اصفهان
عرض : 167 سانتی متر
طول : 239 سانتی متر
رج : 60
طرح : لچک ترنج انتشاری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

پرده ای دستبافت اصفهان تولیدی انتشاری چله و گل ابریشم شصت رج