ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج

آماده فروش

کد فرش : 41350
محل بافت : قم
عرض : 78 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 75
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستبافت تمام ابریشم قم نقشه لچک ترج هفتاد وپنج رج اعلا باف