دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر  نقشه شیرفر چله و گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر دو و نیم متر نقشه شیرفر چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 50237
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 250 سانتی متر
رج : 65
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 12 کیلوگرم

۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

فرش گرد دستبافت تبریز قطر دو متر و نیم چله و گل ابریشم طرح شیر فر شصت و پنج رج واقعی