ذرع و نیم دستباف قم طرح تک سرو کرکیذرع و نیم دستباف قم طرح تک سرو کرکیذرع و نیم دستباف قم طرح تک سرو کرکیذرع و نیم دستباف قم طرح تک سرو کرکی

ذرع و نیم دستباف قم طرح تک سرو کرکی

آماده فروش

کد فرش : 31397
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 50
طرح : تک سرو
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت قم کرکی نقشه عالی تک سرو پنجاه رج