ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه عرضی تولیدی نجد مظهرذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه عرضی تولیدی نجد مظهرذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه عرضی تولیدی نجد مظهرذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه عرضی تولیدی نجد مظهرذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه عرضی تولیدی نجد مظهر

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح شکارگاه عرضی تولیدی نجد مظهر

آماده فروش

کد فرش : 31407
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه نجد مظهر عرضی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی روشن
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نجد مظهر نقشه شکارگاه عرضی