تابلو فرش سوزنی فرش سیرجانتابلو فرش سوزنی فرش سیرجانتابلو فرش سوزنی فرش سیرجان

تابلو فرش سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40755
محل بافت : سیرجان
عرض : 40 سانتی متر
طول : 47 سانتی متر
رج : 0
طرح : گلدانی یکطرفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلوزیر تلفنی برجسته باف