تابلو فرش تبریز طرح سرباز هخامنشی

تابلو فرش تبریز طرح سرباز هخامنشی

فروخته شده

کد فرش : 60860
محل بافت : تبریز
عرض : 30 سانتی متر
طول : 44 سانتی متر
رج : 50
طرح : سرباز هخامنشی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش