تابلو فرش دستباف تبریز ای ایران ای مرز پر گهر

تابلو فرش دستباف تبریز ای ایران ای مرز پر گهر

فروخته شده

کد فرش : 60648
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 61 سانتی متر
عرض با قاب : 67 سانتی متر
طول با قاب : 87 سانتی متر
رج : 50
طرح : ای ایران مرز پر گهر
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز انحصاری قالیکده با طرح خط ای ایران ای مز پر گهر گل ابریشم