تابلو فرش تبریز جام زرین پاسارگاد

تابلو فرش تبریز جام زرین پاسارگاد

فروخته شده

کد فرش : 60737
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 53 سانتی متر
رج : 50
طرح : جام زرین پاسارگاد
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز پاسارگاد