تابلو فرش تبریز طرح نبرد شیر و گاو

تابلو فرش تبریز طرح نبرد شیر و گاو

فروخته شده

کد فرش : 60674
محل بافت : تبریز
عرض : 48 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
رج : 55
طرح : نبرد شیر و گاو
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تولیدی مرتضوی برجسته باف چله ابریشم