تابلو تبریزکوچ عشایر

تابلو تبریزکوچ عشایر

فروخته شده

کد فرش : 60845
محل بافت : تبریز
عرض : 59 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچ عشایر
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش بدون قاب برجسته باف سایز کوچک