تابلو فرش تبریز طرح درب باغ بهشتتابلو فرش تبریز طرح درب باغ بهشت

تابلو فرش تبریز طرح درب باغ بهشت

فروخته شده

کد فرش : 60779
محل بافت : تبریز
عرض : 65 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : درب باغ بهشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش