تابلو فرش تبریز طرح سبد گلتابلو فرش تبریز طرح سبد گل

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل

فروخته شده

کد فرش : 60725
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 75 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش عرضی گل و چله ابریشم