تابلو فرش تبریز کورش بر تخت

تابلو فرش تبریز کورش بر تخت

فروخته شده

کد فرش : 60854
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 63 سانتی متر
رج : 55
طرح : کوروش بر تخت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 0 کیلوگرم

تابلو فرش تولیدی مرتضوی برجسته باف