تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل و میوه چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل و میوه چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل و میوه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60726
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 73 سانتی متر
عرض با قاب : 72 سانتی متر
طول با قاب : 94 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل و میوه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز گل و چله ابریشم