تابلو فرش دستباف تبریز طرح اسب سفید ایستادهتابلو فرش دستباف تبریز طرح اسب سفید ایستاده

تابلو فرش دستباف تبریز طرح اسب سفید ایستاده

آماده فروش

کد فرش : 60740
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 56 سانتی متر
طول بدون قاب 79 سانتی متر
عرض با قاب : 88 سانتی متر
طول با قاب : 108 سانتی متر
رج : 50
طرح : اسب سفید ایستاده
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز گل و چله ابریشم نقشه اسب سفید