زیر تلفنی گبه گلستان

زیر تلفنی گبه گلستان

فروخته شده

کد فرش : 40770
محل بافت : گلستان
عرض : 36 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
رج : 35
طرح : محرمات اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 0 کیلوگرم

گبه گلستان تمام پشم طرح اسپرت جدید