تابلو فرش دستباف تبریز طرح دروازه ملل برجسته باف چله ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح دروازه ملل برجسته باف چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60857
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 55
طرح : دروازه ملل
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز تولیدی مرتضوی برجسته باف چله ابریشم