تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بزرگتابلو فرش تبریز طرح سبد گل بزرگ

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل بزرگ

فروخته شده

کد فرش : 60727
محل بافت : تبریز
عرض : 58 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل بزرگ
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش عرضی گل و چله ابریشم