تابلو فرش تبریز طرح سبد لاله سفید هخامنشی

تابلو فرش تبریز طرح سبد لاله سفید هخامنشی

فروخته شده

کد فرش : 60826
محل بافت : تبریز
عرض : 57 سانتی متر
طول : 85 سانتی متر
رج : 50
طرح : سبد گل لاله
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریزگل و چله ابریشم