زیر تلفنی گبه گلستان تمام پشم دستباف

زیر تلفنی گبه گلستان تمام پشم دستباف

فروخته شده

کد فرش : 40771
محل بافت : گلستان
عرض : 37 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
رج : 35
طرح : محرمات اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

گبه گلستان تمام پشم دستبافت طرح اسپرت جدید