تابلو فرش دستباف تبریز طرح کاخ ورسای چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح کاخ ورسای چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 60665
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 61 سانتی متر
طول بدون قاب 90 سانتی متر
عرض با قاب : 91 سانتی متر
طول با قاب : 118 سانتی متر
رج : 55
طرح : کاخ ورسای
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز گل و چله ابریشم