تابلو فرش تبریز طرح تندیس بانو گودیوا

تابلو فرش تبریز طرح تندیس بانو گودیوا

فروخته شده

کد فرش : 60828
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 81 سانتی متر
رج : 60
طرح : تندیس بانو گودیوا
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش برجسته باف چله ابریشم