زیر تلفنی گبه گلستان

زیر تلفنی گبه گلستان

فروخته شده

کد فرش : 40772
محل بافت : گلستان
عرض : 38 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
رج : 35
طرح : محرمات اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 0 کیلوگرم

گبه گلستان تمام پشم طرح اسپرت جدید