تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل طولی

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل طولی

فروخته شده

کد فرش : 60852
محل بافت : تبریز
عرض : 39 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل ستونی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش با قاب چوبی گل و چله ابریشم