شش متری بیرجند خشتیشش متری بیرجند خشتیشش متری بیرجند خشتیشش متری بیرجند خشتی

شش متری بیرجند خشتی

فروخته شده

کد فرش : 10502
محل بافت : بیرجند
عرض : 200 سانتی متر
طول : 293 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری مود بیرجند گل ابریشم