تابلو فرش تبریز طرح پیدایشتابلو فرش تبریز طرح پیدایش

تابلو فرش تبریز طرح پیدایش

فروخته شده

کد فرش : 60796
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 81 سانتی متر
رج : 60
طرح : مینیاتور پیدایش
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش مینیاتور فرشچیان گل و چله ابریشم