تابلو فرش تبریز طرح نقاشی فرانسویتابلو فرش تبریز طرح نقاشی فرانسویتابلو فرش تبریز طرح نقاشی فرانسویتابلو فرش تبریز طرح نقاشی فرانسوی

تابلو فرش تبریز طرح نقاشی فرانسوی

فروخته شده

کد فرش : 60816
محل بافت : تبریز
عرض : 69 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 55
طرح : دختر جواهر فروش
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

تابلو فرش گل و چله ابریشم