تابلو فرش قم  طرح شکارگاه

تابلو فرش قم طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 60746
محل بافت : قم
عرض : 27 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی خاکی