تابلو فرش قم طرح تمام گل

تابلو فرش قم طرح تمام گل

فروخته شده

کد فرش : 40940
محل بافت : قم
عرض : 35 سانتی متر
طول : 86 سانتی متر
رج : 80
طرح : تمام گل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی جوادی