تابلو فرش قم طرح شکارگاهتابلو فرش قم طرح شکارگاه

تابلو فرش قم طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 60772
محل بافت : قم
عرض : 29 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی مقدم با قاب چوبی توسکا