تابلو فرش قم طرح وان یکادتابلو فرش قم طرح وان یکاد

تابلو فرش قم طرح وان یکاد

فروخته شده

کد فرش : 60775
محل بافت : قم
عرض : 33 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی بیطرفان با قاب چوبی توسکا