تابلو فرش قم طرح وان یکادتابلو فرش قم طرح وان یکاد

تابلو فرش قم طرح وان یکاد

فروخته شده

کد فرش : 60777
محل بافت : قم
عرض : 34 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی بیطرفان با قاب چوبی توسکا