تابلو فرش قم طرح شکارگاه محرابیتابلو فرش قم طرح شکارگاه محرابی

تابلو فرش قم طرح شکارگاه محرابی

فروخته شده

کد فرش : 60770
محل بافت : قم
عرض : 45 سانتی متر
طول : 109 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه محرابی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی مقدم با قاب چوبی توسکا