تابلو فرش قم  طرح شکارگاهتابلو فرش قم  طرح شکارگاه

تابلو فرش قم طرح شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 60769
محل بافت : قم
عرض : 40 سانتی متر
طول : 111 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش ستونی تمام ابریشم تولیدی مقدم با قاب چوبی توسکا