تابلو فرش قم طرح ترنج گل ریزتابلو فرش قم طرح ترنج گل ریز

تابلو فرش قم طرح ترنج گل ریز

فروخته شده

کد فرش : 40869
محل بافت : قم
عرض : 44 سانتی متر
طول : 72 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج گل ریز
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تمام ابریشم انحصاری قالیکده