تابلو فرش قم طرح گلدان گلتابلو فرش قم طرح گلدان گل

تابلو فرش قم طرح گلدان گل

فروخته شده

کد فرش : 60743
محل بافت : قم
عرض : 58 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدان گل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تمام ابریشم تولیدی احمدی