تابلو فرش قم  طرح گل و بلبلتابلو فرش قم  طرح گل و بلبلتابلو فرش قم  طرح گل و بلبلتابلو فرش قم  طرح گل و بلبلتابلو فرش قم  طرح گل و بلبل

تابلو فرش قم طرح گل و بلبل

فروخته شده

کد فرش : 40876
محل بافت : قم
عرض : 61 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تمام ابریشم تولیدی یزدان پناه با قاب چوبی توسکا