تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایرتابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایرتابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایرتابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایرتابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر

تابلو فرش تبریز طرح کوچ عشایر

فروخته شده

کد فرش : 60798
محل بافت : تبریز
عرض : 96 سانتی متر
طول : 144 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچ عشایر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش برجسته باف سایز بزرگ