تابلو فرش تبریز طرح کلیسای ونیزتابلو فرش تبریز طرح کلیسای ونیز

تابلو فرش تبریز طرح کلیسای ونیز

فروخته شده

کد فرش : 60756
محل بافت : تبریز
عرض : 62 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 50
طرح : کلیسای ونیز
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

تابلو فرش گل و چله ابریشم