تابلو فرش تبریز طرح شام آخر

تابلو فرش تبریز طرح شام آخر

فروخته شده

کد فرش : 60609
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 104 سانتی متر
رج : 55
طرح : شام آخر
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

تابلو فرش برجسته باف چله ابریشم