دایره قطر یک متر خطیبیدایره قطر یک متر خطیبیدایره قطر یک متر خطیبیدایره قطر یک متر خطیبی

دایره قطر یک متر خطیبی

فروخته شده

کد فرش : 50144
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

دایره قطر یک متر گل ابریشم